Usługi IE

 • Dobór urządzeń do konkretnych warunków pracy i wymagań procesowych;
 • Doradztwo i nadzór nad projektami dostaw nowych urządzeń transportu bliskiego.
 • Pomiary geometrii torów jezdnych wraz z pełnymi oględzinami torowiska, oraz zaleceniami naprawczymi;
 • Pomiary elektryczne rezystancji izolacji oraz impedancji pętli zwarcia. Pomiary są wymagane na mocy obowiązujących przepisów i przeprowadzane są raz w roku lub raz na dwa lata w zależności od rodzaju urządzenia oraz miejsca instalacji.
 • Obliczenia DWP (resurs urządzeń) – określenie stopnia wykorzystania urządzenia poprzez odtworzenie historii jego wykorzystania;
 • Ocena Niezawodności Suwnicy (ONS), lub inaczej ocena stanu technicznego suwnicy w odniesieniu do założeń projektowych urządzenia. Ocena jest podstawą do podjęcia decyzji odnośnie przyszłych modernizacji, działań serwisowych, bądź też wymiany urządzenia;
 • Ocena zgodności urządzeń z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa w odniesieniu do wymagań dyrektywy maszynowej;
 • Przeglądy jezdni suwnicowych, wraz z kontrolą momentów dokręcenia śrub;
 • Dobór urządzeń do konkretnych warunków pracy i wymagań procesowych;
 • Ocena poprawnego doboru urządzenia do procesu produkcyjnego;

IE wraz z partnerami:

 • Dobór, oraz montaż zasilania jezdni suwnicowych;
 • Montaże urządzeń dźwignicowych
 • Montaże systemów asekuracyjnych wzdłuż torowisk suwnicowych, bądź na suwnicach;
 • Modernizacje urządzeń dźwignicowych. Najważniejszym kryterium modernizacji urządzenia jest przedłużenie jego żywotności i sprostanie stawianym wymaganiom procesowym, przy kosztach niższych niż wymiana urządzenia na nowe.
 • Praca suwnic w systemie automatyki i półautomatyki;
 • Odtworzenie dokumentacji budowlanej nośności istniejących jezdni podsuwnicowych. Sprawdzenie możliwości instalacji suwnic na starym torowisku o większych udźwigach niż obecnie użytkowane suwnice. Projekty ewentualnych modernizacji i niezbędnych wzmocnień;
 • Rektyfikacja oraz naprawy jezdni suwnicowych. Rektyfikacje obejmują doprowadzenie geometrii torowisk do zgodności z określoną normą. Ponadto oferujemy również wymiany szyn, dobór, dostawę i montaż odpowiedniego systemu mocowania. W przypadku trudnego dostępu do torowiska, prace mogą być prowadzone metodami alpinistycznymi;
 • Naprawy, wymiana uszkodzonych części, oraz prewencyjna wymiana elementów, zanim ulegną uszkodzeniu i spowodują postój urządzenia;
 • Przeglądy konserwacyjne – przeprowadzone przez uprawnionych konserwatorów z
  wieloletnim doświadczeniem. Po każdym przeglądzie (w zależności od ustalonego zakresu) dostarczamy raport/protokół z wykonanych czynności, zawierający zalecenia oraz w razie kwalifikację określonych części do wymiany ;

Skontaktuj się z nami:

Tel: +48 666 054 437;  email: lukasz.furgala@i-engineering.pl;  Chorzów 41-500  ul. Św. Barbary 7A/8

  Tel: +48 666 054 437;
  email: lukasz.furgala@i-engineering.pl;
  Chorzów 41-500  ul. Św. Barbary 7A/8
  NIP: 634-263-31-83

  Właścicielem strony i administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Industrial Engineering Łukasz Furgała z siedzibą w Chorzowie, ul. Św. Barbary 7A/8 kod pocztowy 41-500 adres e-mail: lukasz.furgala@i-engineering.pl